Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
Grupowe zajęcia z prawnikiem 2011 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Gabriela Janica   
piątek, 27 maja 2011 11:29

 

W dniu 26 maja 2011 r. w Sali nr 8 Urzędu Miejskiego w Szczyrku, zostały przeprowadzone zajęcia – grupowe - poradnictwo prawne w wymiarze 5 godzin lekcyjnych,  realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku w ramach projektu ,, ŚCIEŻKA DO AKTYWNOŚCI – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Szczyrku”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej . W zajęciach brało udział 10 osób (w tym : 4 – mężczyzn, 6 – kobiet), którzy/które są uczestnikami/uczestniczkami projektu systemowego w 2011 roku. Obejmowały one następującą tematykę:

 

  • Podstawowe zagadnienia związane z prawem cywilnym, prawem pracy ubezpieczeń społecznych, prawem karnym, rodzinnym, opiekuńczym, administracyjnym;
  • Sposoby postępowania przed sądami i organami.

Dzięki tym zajęciom uczestnicy/uczestniczki projektu pozyskali/pozyskały  informację jak przygotować pismo procesowe, na jaką pomoc prawną mogą liczyć z urzędu, jakie koszty i opłaty czekają na nich w sądzie jak również zapoznali się z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Ponadto każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe oraz gorący posiłek.

 

Gabriela Janica
koordynatorka projektu

Poprawiony: piątek, 24 sierpnia 2012 11:32