Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
Grupowe zajęcia psychologiczne 2011 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Gabriela Janica   
poniedziałek, 23 maja 2011 10:31

 

W dniu 20 maja 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku, zostały przeprowadzone zajęcia – grupowe wsparcie psychologiczne,w wymiarze 5 godzin lekcyjnych, które realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku w ramach projektu systemowego ,, ŚCIEŻKA DO AKTYWNOŚCI – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Szczyrku”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W zajęciach brało udział 10 osób (w tym : 4 – mężczyzn, 6 – kobiet), którzy/które są uczestnikami/uczestniczkami projektu systemowego w 2011 r.  Obejmowały one następującą tematykę:

 

  • Zarządzanie stresem (definicja, przyczyny, rodzaje);
  • Fazy redukcji stresowej;
  • Style radzenia sobie ze stresem;
  • Autodiagnoza (test objawów stresu, skala wydarzeń życiowych, obszary osobistego wsparcia);
  • Techniki relaksacyjne – wizualizacja.

Dzięki tym zajęciom uczestnicy/uczestniczki projektu mogli wzajemnie się poznać, nabrać zaufania do siebie i innych uczestników. Ponadto, każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe oraz gorący posiłek.

 

Gabriela Janica
koordynatorka projektu

Poprawiony: piątek, 24 sierpnia 2012 11:06