Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkoeń zawodowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Gabriela Janica   
wtorek, 28 czerwca 2011 09:52

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkolenia zawodowego dla uczestników projektu ,, ŚCIEŻKA DO AKTYWNOŚCI – aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Szczyrku”

 


Zamawiający:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Beskidzka 4
43-370 Szczyrk
nr tel./fax : 338178974
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tryb zamówienia:
Niniejsze zapytanie zgodnie z zapisem art. 4 ust. 8 nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych (tj. z 2010r Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), ze względu na wartość oszacowaną poniżej 14 000 euro.

I. Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 10 uczestników/uczestniczek projektu ,,ŚCIEŻKA DO AKTYWNOŚCI – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Szczyrku” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 7. 1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  

II. Zakres zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzanie następujących szkoleń:

  1. Kurs koparko - ładowarki  - 1 osoba – wymagany czas szkolenia minimum 170 godzin; 
  2. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera – 2 osoby – minimum 110 godzin;
  3. Kucharz – 2 osoby – wymagany czas szkolenia minimum 130 godzin;
  4. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego – 2 osoby – wymagany czas szkolenia minimum 135 godzin;
  5. Fryzjer – 2 osoby – wymagany czas szkolenia minimum 230 godzin;
  6. Kurs ochrony fizycznej osób i mienia lic. I stopnia – 1 osoba – 245 godzin zgodnie
     z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 07.08.1998r. (Dz. U. Nr 113 poz. 731);

Szkolenia powinny się kończyć egzaminem, po pozytywnym zaliczeniu szkolenia uczestnicy/uczestniczki  otrzymują zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

III. Koszt usługi winien obejmować:
-  wynajem sali do zajęć teoretycznych i praktycznych;
-  catering dla uczestników/uczestniczek szkolenia (w tym jeden gorący posiłek);
-  materiały szkoleniowe;
-  ubranie robocze (dot. szkoleń, które tego wymagają);
-  badania lekarskie;
-  ubezpieczenie uczestników/uczestniczek  szkolenia od Następstw Nieszczęśliwych
   Wypadków.

IV. Oferta powinna zawierać:
-   warunki finansowe przeprowadzenia kursu z uwzględnieniem wszystkich 
    wymienionych powyżej kosztów (preliminarz kosztów);
-   życiorys zawodowy  oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, które będą  
    prowadziły zajęcia;
 -  szczegółowa charakterystyka szkolenia (tj. ilość godzin, miejsce szkolenia oraz tematyka);
 -  krótka charakterystyka działalności firmy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

V Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
Zamawiający przy wyborze oferty zastrzega sobie prawo uwzględnienia odległości miejscowości, w której prowadzone będzie szkolenie od Miasta Szczyrk, a także istnienie stałego połączenia komunikacyjnego do danej miejscowości. Odstępstwem może być sytuacja, w której Zleceniobiorca zapewni dowóz uczestników w ramach ogólnego kosztu usługi.

VI Przewidywany termin zamówienia:
od lipca 2011r.  do grudnia 2011r.

VII Termin składania ofert:
 - oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na przeprowadzenie
    zajęć w ramach projektu: ,,ŚCIEŻKA DO AKTYWNOŚCI – aktywizacja społeczno –
    zawodowa mieszkańców Szczyrku” w 2011r.” do dnia 8 lipca 2011r. do godz. 1500
    w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku – w biurze projektu p. 36
    które mieści się  w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk.

VIII  Kryteria wyboru ofert: 
 -  oferta musi zostać złożona prawidłowo i w terminie, tj. zgodnie z wymaganiami pkt IV;
 -  dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione;
 -  o wyborze decyduje najkorzystniejsza cena, termin realizacji szkolenia, miejsce szkolenia
    oraz doświadczenie w realizacji tego typu zadań.

W razie pytań prosimy o kontakt tel. 338178974 l/698097831 lub mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Gabriela Janica
koordynator projektu

Poprawiony: piątek, 01 lipca 2011 08:09